نام های اصیل کردی برای پسران و دختران

در  کردستان با وجود تاریخ دیرینه و باستانی خود و  فرهنگ غنی از واژه ها و کلمات بسیار زیبا و در عین حال با مسماو معنی دار برای اسم گذاری اشخاص ، اماکن و محاوره استفاده می نمایند در این پست لیستی نسبتا جامع و کامل از اسامی کردی همراه با معنی فارسی آنها آورده شده است که برخی از انها را می توان برای نامگذاری اشخاص استفاده کرد. برخی از اسامی و نام های اصیل کردی در این لیست ویژه پسر یا دختر است اما برخی دیگر را بسته به محل جغرافیایی ، می توان برای دختران و پسران به کار برد...

در لینک زیر می توانید اسامی مذکور را ملاحظه فرمایید

نام های اصیل کردی برای دختران و پسران


9 سال پیش